Symetria

Opis technicznySYMETRIA1

Wysokość profilu: 45 mm

Wysokość profilu: 28 mm

Szerokość wsadu: 1250 mm

Szerokość użytkowa: 1120 mm

Szerokość całkowita: 1180 mm

Długość arkusza: 710 mm

Długość modułu: 350 mm

Grubość: 0,50 mm96_symetria_de

Dostępne powłoki: HDX, BTX, Purex, Mat

Zastosowanie: Dachy

Akcesoria: wkręty / uszczelki / obróbki / orynnowanie